Akuta hembesök

Akuta hembesök i alla åldrar

Vår ambulerande hälsoklinik, sköterskan och läkaren kommer hem till dig.
Sköterskan tar alla nödvändiga kontroller och undersökningar och kontaktar läkaren i ditt hem som ger vårdföreskrifter och även e-recept vid behov. Du kan läsa i din journal på kanta.fi vad läkaren och sköterskan har skrivit.

Vi har med de första medicindoserna om apoteket är stängt, så vården startar genast. Du undviker köer och väntetider, du får stanna hemma och vården sker i ditt hem. Vi följer också upp och gör efterkontroller om behov finns.