Hemsjukvård

Vi hjälper dig med förbandsbyten, stygnborttagning, blodtrycks och Crp kontroller, vi tar även blodprover inför läkarbesök.
Allt förbandsmaterial ingår i priset.

Injektioner och infusioner - Vård dygnet runt enligt dina behov.

Vård vid livets slut, Palliativvård.
Vill du tillbringa din sista tid hemma tillsammans med dina anhöriga vi finns tillgängliga veckans alla dagar dygnet runt.

Vi kan också göra planerade läkarbesök med en specialistläkare i geriatri (specialist i åldringsvård) eller en allmän läkare, allt sker i din hemmiljö.

Vi hjälper dig med den vård just du behöver och kan vid behov komma med på läkarbesök, allt enligt dina behov.
Vi har också möjlighet till läkarkontakt i samarbete med Trinitas i Åbo.