Konsulttjänster

Har ni svårt att hitta vårdpersonal? Ta kontakt och berätta om ert behov, vi söker upp en lämplig konsult som har den vårderfarenhet som krävs hos er.

Vi värdesätter kontinuitet, i mån av möjlighet tilldelas ni samma konsult vid återkommande behov av personal. Konsulten är som en i ert vårdteam, han eller hon skall utföra samma arbete som fastanställd personal.