Priser

Vi erbjuder

  • Hemvård
    Apoteks- och butiksärenden, hjälp med hygienen.
  • Hemsjukvård
    I.v. antibiotika, dropp, egen crp, hb och strep A apparat, medicindelning, sårvård, suturborttagning och katetriseringar.
  • Palliativ vård
  • Avlastning till närstående vårdare

Vården kan vara kontinuerlig eller kortvarig, t.ex. efter en operation. Vi ser till kundens helhetsbehov och gör en individuell vårdplan. Minimi 30 min / besök.

Notera att hemvårdstjänster berättigar till hushållsavdrag!

 

Hemvård

Hemvård servicesedel
Vardagar (7-18)      39,00€/h
Vardagar (18-22)    46,00€/h
Lördag (7-18)          49,00€/h 
Lördag (18-22)        71,00€/h
Söndag (7-18)         71,00€/h
Söndag (18-22)       73,00€/h

Hemvårdstjänster    Måndag-Fredag    Lördag    Söndag
Dagtid (7-18)                       38€ / h             48€ / h    70€ / h
Kvällstid (18-22)                  45€ / h             70€ / h    70€ / h
Natt (22-07)                         60€ / h             72€ / h    72€ / h

Hemvårdstjänster berättigar till hushållsavdrag på 60%

Hemsjukvårdstjänster    Måndag-Fredag     Lördag              Söndag
Dagtid (7-18)                           48,90€ / besök      70€ / besök     82€ / besök
Kvällstid (18-22)                           53€ / besök      70€ / besök     82€ / besök
Natt (22-07)                                  63€ /besök       82€ / besök     82€ / besök

Vi debiterar 0,70€ / kilometer om resan är över 5 km
CRP 10€ och Strep A 15€, sårlim 38€, vaxborttagning med sug eller öronspolning 15€

Möjlighet till fjärrläkarbesök specialistläkare i Geriatri, vi konsulterar läkare enligt vårdbehov.

 

Besöksavgifter, Mottagning

Mottagningsbesök vardagar     40€    kväll      46€
Mottagningsbesök lördagar      48€    kväll      80€
Mottagningsbesök söndagar    80€    kväll      86€

e läkarkonsultation vardag       89€    inneh. skötarbesök
e läkarkonsultation lördag        99€    inneh. skötarbesök
e läkarkonsultation söndag    118€    inneh.skötarbesök

CRP 10€  och  Strep A 15€, sårlim 38€, suturering 15€
Vax borttagning från öron 20€, agraffborttagning 20€

blodprov 20€, urinprov 10€.

Katetrisering 20€

Vaccinering Ticovac 50€/vaccin (innehåller besöksavgift).

Pneumokockvaccin 125€/vaccin (innehåller besöksavgift).

Kanta avgift 1,99€

E-läkartjänster

Nu kan du beställa e-läkartjänster av oss.  Vi har nu möjlighet att boka läkarbesök via fjärrkontakt online läkare. Läkarna är specialiserade allmän läkare eller specialiserade inom geriatri.
Besök med allmän läkare 15 min och sköterskebesök 1 h = 89,00€

Besök med Geriater 30 min och sköterskebesök 1 h = 149,00€
Besök med Geriater 45 min och sköterskebesök 1 h = 180,00€
Receptförnyelse utan besök 30€
 
Lördagar och Söndagar
Besök med allmän läkare 15 min och sköterskebesök 30 min = 99,00€ / 118,00€

Vi debiterar 0,70€ / kilometer om resan är över 5 km.

 

Vid eventuella frågor, ring och ta kontakt!